Ogłoszono otwarcie zgłoszeń do ósmej edycji nagrody im. Jana Całki dla opolskich społeczników i NGO

Ogłoszono otwarcie zgłoszeń do ósmej edycji nagrody im. Jana Całki dla opolskich społeczników i NGO

Rozpoczęła się kolejna edycja prestiżowego konkursu, który wyróżnia i docenia działalność społeczną oraz wkład organizacji pozarządowych z Opola. Proces nominowania kandydatów trwa aż do 15 lutego 2024 roku.

Wyróżnienia przyznawane są w dwóch głównych kategoriach: „Lider Społeczny Roku” – ta nagroda honoruje jednostkę, która odznacza się szczególnymi osiągnięciami w promowaniu dialogu i współpracy na terenie miasta Opole oraz „Pożytek Roku” – przyznawana jest organizacji pozarządowej, której udało się zrealizować zadanie publiczne o istotnym znaczeniu dla mieszkańców miasta w poprzednim roku.

Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 6 000 zł. Wyboru laureatów dokonuje Kapituła konkursu, a cały proces wyboru przebiega według ustalonych zasad konkursowych.

Nominacje do nagrody mogą zgłaszać różne podmioty, takie jak instytucje, rady dzielnic, organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców Opola liczące co najmniej 10 osób. Warto zaznaczyć, iż w kategorii „Lider Społeczny Roku” nie mogą brać udziału radni miasta oraz członkowie Kapituły.

Zgłoszenia do nagrody są przyjmowane w formie pisemnej. Można je przesłać pocztą w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, lub elektronicznie. Należy jednak pamiętać, aby oryginał zgłoszenia dostarczyć bezpośrednio do Centrum Dialogu Obywatelskiego Opole, ul. Damrota 1.

Jan Całka był znaczącą postacią w opolskim środowisku społecznym. Urodził się 11 lipca 1941 roku w Mościskach na terenie dzisiejszej Ukrainy. Zasłużył się jako aktywny działacz związkowy i jeden z liderów „Solidarności” Regionu Opolskiego. Podczas stanu wojennego angażował się w działania konspiracyjne. Został aresztowany 27 kwietnia 1982 roku, a 21 stycznia 1983 skazany na karę roku więzienia. Po odbyciu kary wrócił do pracy społecznej – od 1992 roku pracował w Urzędzie Miejskim w Opolu, pełniąc różne funkcje. W 2012 roku otrzymał „Krzyż Wolności i Solidarności” za swoją działalność. Zmarł 5 kwietnia 2016 roku i został pochowany w Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego w Opolu.