Opole drugim najzamożniejszym miastem w Polsce

Opole drugim najzamożniejszym miastem w Polsce

Według najnowszego rankingu finansowego opublikowanego przez „Wspólnotę”, Opole awansowało na drugie miejsce, stając się jednym z najbogatszych miast w Polsce. Średni dochód przypadający na jednego mieszkańca tego miasta wynosi 7640 zł, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to Opole zajmowało trzecią pozycję w rankingu.

Z zestawienia za 2022 rok wynika, że Opolanie przeskoczyli nawet Wrocław, gdzie średnia zamożność per capita oszacowana została na 7324 zł. Niemniej jednak, mimo znaczącego wzrostu zamożności, przed Opolanami ciągle widnieje cel do pokonania – stolica kraju, Warszawa, która uzyskała wskaźnik dochodów na poziomie 9244 zł na mieszkańca.

Niezależnie od sukcesu Opola, w ogólnokrajowym rankingu zamożności poszczególnych województw, region opolski uplasował się na szóstej pozycji. Zdecydowany lider to województwo mazowieckie, które utrzymuje pierwsze miejsce w zestawieniu.

Warto dodać, że rankingi te bazują na danych dotyczących dochodów budżetów samorządowych (bez uwzględniania dotacji celowych) oraz dochodów przypadających na jednego mieszkańca. Szczegółowe obliczenia polegają na podzieleniu całkowitej kwoty dochodów przez liczbę mieszkańców danego obszaru.