Opole troszczy się o środowisko: Właśnie ruszyła akcja zbierania zużytego oleju kuchennego

Opole troszczy się o środowisko: Właśnie ruszyła akcja zbierania zużytego oleju kuchennego

Od niedawna na terenie Opola pojawiły się intrygujące zielone kontenery, które rozlokowane są w dziewięciu różnych miejscach. Czym są te pojemniki i jaki cel mają służyć?

Inicjatywa ta to efekt współpracy Urzędu Miasta z firmą EMKA SA, mająca na celu promowanie ekologicznej postawy mieszkańców Opola. Chodzi tutaj przede wszystkim o właściwą utylizację zużytego oleju kuchennego, który często bywa niewłaściwie usuwany – poprzez wylewanie go do zlewu czy toalety. Takie postępowanie jest szkodliwe dla środowiska, ponieważ tłuszcz zalega na rurach kanalizacyjnych czy w studzienkach ściekowych. Z czasem tłuszcz zastyga, co prowadzi do blokowania odpływów.

Bezpieczne dla środowiska pozbycie się zużytego oleju roślinnego jest możliwe jedynie przez oddanie go do profesjonalnych zakładów utylizacyjnych. Tam, poddany odpowiedniej filtracji i procesowi rafinacji, tłuszcz może być wykorzystany do produkcji biopaliw lub oleju opałowego. Dzięki temu, olej poddawany jest recyklingowi, nie szkodząc przy tym środowisku.

Zielone pojemniki to odpowiedź władz miasta na powyższy problem. Wystarczy zebrać zużyty olej do plastikowej butelki i wrzucić go do jednego z dziewięciu zielonych kontenerów rozstawionych w różnych punktach w mieście. Dodatkowo, akcja ma również charakter edukacyjny – skierowana jest do dzieci przedszkolnych. Na terenie 26 przedszkoli ustawione są specjalne pojemniki, do których dzieci wrzucają butelki z zużytym olejem kuchennym, który został wykorzystany przez ich rodziców. Przedszkola, które zebrą najwięcej oleju, otrzymają jako nagrodę drzewka lub inne rośliny. Trzy najbardziej zaangażowane placówki zostaną dodatkowo nagrodzone tablicami interaktywnymi.