Ostateczna szansa na zgłoszenie się po dodatek osłonowy w związku z rosnącymi cenami

Ostateczna szansa na zgłoszenie się po dodatek osłonowy w związku z rosnącymi cenami

W okresie, gdy ceny energii, gazu i żywności nieustannie wznoszą się, dodatek osłonowy staje się kluczowym elementem wsparcia dla wielu polskich rodzin. W tym roku rząd postanowił przeciwdziałać skutkom inflacji poprzez wprowadzenie programu oferującego pomoc finansową, która może wynosić aż do 822,25 zł dla gospodarstw z wieloma członkami. Jeżeli jesteś zainteresowany, musisz zgłosić swój wniosek najpóźniej do 30 kwietnia.

Dodatek osłonowy to inicjatywa stworzona po raz pierwszy jako reakcja na inflacyjne konsekwencje pandemii COVID-19, a w 2024 roku zostaje kontynuowana z podobnymi kryteriami kwalifikacyjnymi. Aby ubiegać się o takie wsparcie, dochód miesięczny gospodarstwa jednoosobowego nie może przekroczyć 2100 zł. W przypadku gospodarstw z większą liczbą osób, przeciętny dochód per capita nie powinien przekraczać 1500 zł.

Wysokość dodatku osłonowego jest zróżnicowana, biorąc pod uwagę liczebność gospodarstwa domowego. Przykładowo, dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi 286 zł, dla gospodarstwa złożonego z 2-3 osób – to 429 zł, dla gospodarstwa liczącego 4-5 osób – 607,75 zł, natomiast dla gospodarstw składających się z minimum sześciu osób – aż do 822,25 zł.

W dodatku, przewidziano specjalne wsparcie dla tych gospodarstw, które korzystają z urządzeń opalanych węglem lub paliwami węglopochodnymi, podnosząc tym samym swoje koszty ogrzewania.

Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek na dodatek osłonowy bezpośrednio w Centrum Usług Publicznych w Opolu, na ulicy Pileckiego 1, wysłać go pocztą lub drogą elektroniczną. Należy pamiętać, że wszystkie wnioski muszą być dostarczone odpowiednim urzędom do końca kwietnia. Środki zostaną przekazane do końca czerwca. Szybkie zgłoszenie może przyspieszyć otrzymanie wsparcia.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem jednorazowym.