Pięć milionów złotych na naukę języka dla mniejszości niemieckiej

Pięć milionów złotych na naukę języka dla mniejszości niemieckiej

Komisja niemieckiego parlamentu podjęła decyzję dotyczącą wsparcia mniejszości niemieckiej żyjącej na terytorium Polski. Mowa o wsparciu finansowym wynoszącym 5 milionów euro. Dostaną go przedstawiciele tej grupy, a wydadzą ją na naukę języka. Wiadomość ta powinna ucieszyć dość sporo mieszkańców Śląska Opolskiego. To właśnie tutaj znajduje się bardzo dużo osób pochodzenia niemieckiego.

Bariera komunikacyjna wśród osób należących do mniejszości narodowej

Jednym z problemów, jakim czoło muszą stawić członkowie różnego rodzaju mniejszości, jest nauka języka. Gdy jesteśmy w obcym kraju i nie potrafimy skutecznie mówić w lokalnym języku, pojawiają się bardzo duże bariery komunikacyjne. Potrzebujemy wtedy podjąć kroki, których celem jest poprawienie naszych kompetencji językowych.

Język czy komunikacja?

Bardzo często bywa tak, że nauka języka nie przynosi oczekiwanych efektów. Co może być powodem? Czasami po prostu źle się za nią zabieramy. Być może wkuwamy słówka i regułki gramatyczne, ale nie mamy pomysłu, jak wykorzystać je w praktyce. Dopiero, gdy zaczynamy traktować język jako umiejętność a nie wiedzę, dostrzegamy faktyczny postęp.

Jeśli mowa o uczeniu języka mniejszości narodowych, to głównym celem jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych. Osoba należąca do takiej grupy nie musi być wybitnym językoznawcą i wiedzieć wszystkiego o języku. Zamiast tego wystarczy, że będzie potrafiła odnaleźć się w codziennych społecznych sytuacjach i wykorzystywać język, aby za jego pomocą odpowiednio reagować na otaczającą ją rzeczywistość.