Plan na zazielenienie ulicy Ozimskiej i wprowadzenie buspasa oraz ścieżek rowerowych

Plan na zazielenienie ulicy Ozimskiej i wprowadzenie buspasa oraz ścieżek rowerowych

Miejski Zarząd Dróg w Opolu przedstawił pierwsze szkice projektu przebudowy ulicy Ozimskiej. Plan obejmuje dodanie większej ilości zieleni, wdrożenie buspasa oraz utworzenie tras dla rowerzystów. Działania te mają dotyczyć odcinka ulicy o długości pół kilometra, rozciągającego się od punktu wyjścia z centrum handlowego Opolanin (od strony Kaskady) aż do miejsca, gdzie krzyżuje się z ulicą Katowicką.

Zgodnie z propozycją, ulica Ozimska stanie się jednopasmową drogą w kierunku ulicy Katowickiej. W stronę centrum miasta pozostaną jednak dwa pasy, spośród których jeden zostanie przemieniony w buspas. Przebudowa będzie również obejmować skrzyżowania z ulicami Reymonta i Katowicką, które zostaną zoptymalizowane poprzez odseparowanie kierunków. Jednak to nie koniec zmian – planowane są także prace nad skrzyżowaniami z ulicami Orzeszkowej i Dubois.

Koncepcja opolskiego Zarządu Dróg zakłada dodatkowo usystematyzowanie oraz unifikację wjazdów do posesji i dróg wewnętrznych. Z kolei na przeciwnej stronie od centrum handlowego Opolanin, planowane jest utworzenie drogi pieszo-rowerowej. W tym samym obszarze mają powstać miejsca parkingowe oraz zatoka autobusowa przy przystanku Ozimska – Dubois.

Projekt przewiduje również zwiększenie ilości zieleni w tej części miasta poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. W ramach projektu przebudowy najważniejsze są także plany rozbudowy oświetlenia drogowego i budowy kanału technologicznego.