Planowane unowocześnienie ulicy Ozimskiej w Opolu: buspas, więcej zieleni i ścieżki rowerowe

Planowane unowocześnienie ulicy Ozimskiej w Opolu: buspas, więcej zieleni i ścieżki rowerowe

Projekt modernizacji jednej z głównych arterii Opola, ulicy Ozimskiej, jest już w fazie wstępnej koncepcji, przygotowywanej przez Miejski Zarząd Dróg. Plan zakłada znaczne zmiany w krajobrazie tej ulicy, między innymi poprzez wprowadzenie większej ilości zieleni, buspasa oraz odpowiednio wyznaczonych ścieżek dla rowerów.

Przeprowadzana przebudowa ma obejmować półkilometrowy fragment ulicy Ozimskiej – od strony wyjazdu z galerii handlowej Opolanin (w pobliżu Kaskady) aż do skrzyżowania z ulicą Katowicką. Według założeń projektu, ulica Ozimska będzie miała tylko jeden pas ruchu w stronę ulicy Katowickiej. W przeciwstronnym, w kierunku centrum miasta, zostaną utrzymane dwa pasy ruchu, jednak jeden z nich zostanie przemieniony na buspas.

Dodatkowo, planowany jest remont skrzyżowań z ulicami Reymonta i Katowicką z osobnymi pasami dla różnych kierunków. Także skrzyżowania z ulicami Orzeszkowej i Dubois zostaną poddane renowacji. Projekt przewiduje też uporządkowanie i standaryzację zjazdów na posesje oraz drogi wewnętrzne.

Następnie, planowana jest budowa ścieżki dla pieszych i rowerzystów po stronie przeciwnej do galerii handlowej Opolanin. W tym samym miejscu mają powstać również parkingi oraz zatoka autobusowa przy przystanku Ozimska – Dubois. Chcemy, aby ulica Ozimska stała się bardziej zielona, dlatego planujemy nasadzenia drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

Zgodnie z założeniami koncepcji, ma być również rozbudowane oświetlenie drogowe oraz zbudowany kanał technologiczny. Plan ten jest dowodem na to, że miasto Opole stawia na ekologiczne i funkcjonalne rozwiązania w urbanistyce.