Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Opolskiej

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Opolskiej

Założenia nowo przyjętego planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji Opolskiej obejmują poprawę połączeń międzygminnych, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych oraz rozwój turystycznej komunikacji. Plan ten dotyczy zarówno miasta Opole, jak i 20 okolicznych gmin. Cel nowego podejścia jest taki, aby skłonić mieszkańców regionu do korzystania z publicznego transportu zamiast prywatnych samochodów.

Tomasz Zawadzki, kierownik wydziału transportu i zarządzania ruchem w ratuszu opolskim, zaznacza, że czeka nas jeszcze wiele prac. Wskazuje na plan jako dokument określający konkretną ścieżkę działań i celów. Mówi o analizowaniu różnych możliwości połączeń oraz potencjalnych miejsc na parkingu typu park&ride czy bike&ride. Wszystko to składa się na szczegółową mapę. Zdaniem Zawadzkiego, plan był szeroko konsultowany. Podkreśla także konieczność działania teraz, inaczej sytuacja tylko się pogorszy, a samo poszerzanie dróg nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Plan zdobył jednomyślne poparcie, chociaż Sławomir Batko, radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości, akcentuje, że nie może być to tylko strategia teoretyczna. Zauważa pewne braki w obecnej komunikacji i mimo istotnej modernizacji taboru autobusowego, siatka połączeń nadal jest niewystarczająca. Batko widzi również potencjał w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy w ramach aglomeracji.

Poparcie dla planu wyraził także Przemysław Pospieszyński, przewodniczący klubu radnych Platformy Obywatelskiej.