Planowane inwestycje drogowe w Opolu na rok 2024

Planowane inwestycje drogowe w Opolu na rok 2024

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu przygotował do realizacji projekt o wartości 346 milionów złotych. Inicjatywa przewiduje zarówno modernizację istniejącej infrastruktury, jak i budowę nowych elementów sieci drogowej. W skład planów wchodzi rozbudowa skrzyżowań, między innymi w Ozimku, oraz opracowanie koncepcji obwodnic dla Strzeleczek, Nysy i Głogówka. W sumie zostało zaplanowanych blisko 30 różnorodnych inwestycji.

Środki finansowe na realizację tych zadań pochodzą z różnych źródeł. Część pieniędzy jest dostarczana przez samorząd województwa opolskiego, a część pochodzi z funduszy rządowych i europejskich.

Wśród najważniejszych zadań rozplanowanych na rok 2024 znajduje się rozbudowa Drogi Wojewódzkiej numer 487 w Oleśnie. Ta inwestycja ma na celu lepsze skomunikowanie tego miasta z trasą S11.

– Rozbudowywany będzie również odcinek drogi 401 w miejscowości Żłobizna – od drogi krajowej ku Olszance – informuje Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.

– Kolejnym istotnym fragmentem jest odcinek Pokój – Zieleniec, na drodze 454. Rozplanowana jest tam przebudowa brakującego odcinka. Planujemy także remont drogi 408, co pozwoli na połączenie dwóch wcześniej wybudowanych dużych inwestycji – na trasie od Kędzierzyna ku województwu śląskiemu. Inne ważne plany dotyczą dróg numer 424 i 415 w okolicach Krapkowic i autostrady A4. Te drogi często służą jako alternatywne trasy, gdy na A4 dochodzi do utrudnień – dodaje.

– Zgłosiliśmy również plany na przebudowę wiaduktów na drodze wojewódzkiej numer 489 oraz estakady w Nysie – uzupełnia Bartłomiej Horaczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.

– To jest jedna z naszych największych estakad, składająca się z dwóch odrębnych obiektów mostowych. Już teraz przygotowaliśmy projekt, który planujemy przedłożyć ministerstwu infrastruktury w styczniu. Mamy nadzieję na dofinansowanie tego zadania, aby przeprowadzić kompleksowy remont estakady. Prace będą prowadzone na jednym pasie, podczas gdy ruch będzie odbywał się na drugim – wyjaśnia.

Na modernizację samej nawierzchni drogowej przeznaczono blisko 20 milionów złotych.