Podaj swoje propozycje na Budżet Obywatelski Opola 2025

Podaj swoje propozycje na Budżet Obywatelski Opola 2025

Po jedenastu latach działań, mieszkańcy Opola ponownie mają szansę na bezpośredni wpływ na wydatkowanie części środków z budżetu miasta. To dzięki założeniom Budżetu Obywatelskiego Opola na rok 2025, który jest już kolejnym etapem tej lokalnej inicjatywy.

Jak wiele funduszy przeznaczono w tym roku na realizację Budżetu Obywatelskiego w Opolu?

Na jedenastą edycję BO przekazano sumę 7 300 000 złotych. W ramach tej kwoty, środki zostały podzielone na dwa typy projektów: ogólnomiejskie i dzielnicowe. Na projekty o zasięgu całego miasta przeznaczono 1 500 000 zł, natomiast na te skierowane do poszczególnych dzielnic – 5 800 000 zł.

Jakie są limity finansowe dla poszczególnych projektów?

Dla inicjatyw ogólnomiejskich minimalna kwota wynosi 10 000 zł, a maksymalna to cała pula, czyli 1 500 000 zł. Projekty dzielnicowe muszą kosztować co najmniej 10 000 zł, natomiast górny limit ustalany jest indywidualnie dla każdego z Rejonów BO – szczegółowe informacje dostępne są w załączniku. Projekty nieinwestycyjne nie mogą być tańsze niż 10 000 zł, a ich koszt nie może przekroczyć 50 000 zł.

Kto może wnioskować i jakie są wymagania?

W procesie Budżetu Obywatelskiego Opola 2025, bez względu na wiek lub dzielnicę zamieszkania, każdy mieszkaniec miasta może zgłosić swój projekt. Warto jednak pamiętać, że osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę swojego opiekuna prawnego na zgłoszenie projektu.