Politechnika Opolska otwiera rekrutację na nowo wprowadzone kierunki studiów podyplomowych

Politechnika Opolska otwiera rekrutację na nowo wprowadzone kierunki studiów podyplomowych

Politechnika Opolska rozpoczyna nabór na świeżo utworzone kierunki studiów podyplomowych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Annę Kułynycz, rzecznik prasowy uczelni, wystarczy przejść przez dwa semestry, aby zdobyć umiejętności, które są obecnie szczególnie poszukiwane na rynku pracy.

Wśród nowych propozycji edukacyjnych Politechniki Opolskiej znalazła się informatyka w prawie i administracji. Ten kierunek jest skierowany zwłaszcza dla osób pracujących w administracji publicznej czy samorządowej. Dr inż. Ewelina Piotrowska, która kieruje tymi studiami, podkreśla znaczenie synergii pomiędzy doświadczeniem naukowców a praktykami z różnych dziedzin.

Druga premiera to kierunek instruktor odnowy psychosomatycznej. Taki wybór może zainteresować nie tylko absolwentów studiów o profilu medycznym. W ramach zajęć, studenci będą mieli okazję zgłębić tematykę powstawania chorób cywilizacyjnych, zaburzeń psychosomatycznych i somatopsychicznych. Nabyte kompetencje umożliwią pracę w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą polityką zdrowotną, profilaktyką chorób cywilizacyjnych oraz poprawą stanu zdrowia. Absolwenci mogą także otworzyć własną działalność gospodarczą, a także znaleźć zatrudnienie w centrach spa czy klubach fitness.

Na podstawie wymagań zawartych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady, uruchomiono kolejny kierunek: audyt energetyczny z charakterystyką energetyczną budynków. Program nauczania obejmuje tematykę związaną z analizą energetyczną budynków, przeprowadzaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym oraz odnawialnymi źródłami energii. To pozwoli absolwentom na starać się o wpis do rejestru osób uprawnionych do wydawania świadectw charakterystyki energetycznej, który jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.