Remont zabytków w Opolu – rządowy program wsparcia

Remont zabytków w Opolu – rządowy program wsparcia

Zabytkowe budynki Opola otrzymają wsparcie finansowe na przeprowadzenie remontów. Łączna suma przeznaczona na ten cel wynosi niemal 9 milionów złotych, a fundusze te pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Będą one w całości skierowane na konserwację trzech obiektów: budynku szkoły specjalnej ulokowanej przy ulicy Książąt Opolskich, siedziby policji przy ulicy Korfantego i Katedry Opolskiej.

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, poinformował, że miasto złożyło 10 wniosków o dofinansowanie, spośród których trzy zyskały aprobatę. Szczególnie ważnym obszarem inwestycji jest Szkoła Podstawowa nr 13, znana jako szkoła specjalna. Ta placówka edukacyjna, znajdująca się przy Książąt Opolskich, wymaga szczegółowego remontu. Na ten cel przeznaczono 2 miliony złotych.

Z funduszu w ramach programu odbudowy, na renowację opolskiej katedry przeznaczono 3,4 miliona złotych. Proboszcz parafii katedralnej, ks. Waldemar Klinger, wyraził nadzieję na szybkie zakończenie prac przy świątyni. Płynące wsparcie pozwoli na odrestaurowanie południowej strony katedry i przyspieszy prace mające na celu kompleksową renowację obiektu, którą planuje się zakończyć do roku 2025.

Kolejnym obiektem, który skorzysta z funduszy rządowego programu, jest budynek Komendy Wojewódzkiej oraz Miejskiej Policji w Opolu. Na ten cel przydzielono prawie 3,5 miliona złotych. Jak informuje młodszy inspektor Michał Karoński, zastępca komendanta miejskiego policji w Opolu, planowana renowacja obejmie zabytkową elewację budynku od strony ulicy Krakowskiej, Korfantego oraz ulicy Powolnego. Dzięki temu centrum Opola zyska nowe oblicze.

Proboszcz parafii katedralnej zapowiada ponadto starania o dodatkowe środki finansowe na renowację fragmentu północnej ściany opolskiej katedry. W tym celu planuje złożyć wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.