Zmniejszona liczba schronów lęgowych dla jerzyków

Zmniejszona liczba schronów lęgowych dla jerzyków

Pierwotny plan tworzenia 100 budki lęgowych dla jerzyków okazał się zbyt ambitny. Został on skorygowany w dół o prawie 50%, ze względu na kosztowną ofertę przetargową. Planowana inwestycja była wyceniona na 10 tysięcy złotych, podczas gdy propozycja wykonawcy osiągnęła wartość 30 tysięcy złotych.

Planowane punkty instalacji budek lęgowych rozproszone miały być po całym Opole, choć precyzyjne lokalizacje nie zostały ujawnione. Inicjatywa stworzenia tych schronów wyszła od samych mieszkańców i zdobyła poparcie w ramach miejskiego budżetu obywatelskiego.

Monika Czech-Tańczuk, naczelnik wydziału ochrony środowiska i rolnictwa w opolskim ratuszu, wyraziła swoje ubolewanie nad brakiem wystarczających funduszy na realizację pełnej liczby 100 budek. Podkreśliła, że miasto zamierza teraz przystąpić do negocjacji cenowych z wykonawcą, aby ustalić, ile budki będzie mogło ostatecznie powstać.

Decyzje co do konkretnego umieszczenia budek mają być podjęte we współpracy z osobą, która złożyła wniosek na ten projekt. Warto jednak zauważyć, że lokalizacja musi spełniać pewne kryteria – musi być co najmniej na wysokości drugiego piętra, a idealnie nawet na poziomie 5 metrów. Otaczająca przestrzeń musi być wolna od przeszkód. Ponadto jerzyki to ptaki kolonijne, więc budki najlepiej umieszczać w kompleksach. Preferowane są strony wschodnie i północne budynków.

Na koniec warto dodać, że do tej pory zainstalowano już 373 takie budki lęgowe na terenie Opola. Obecnie około 30% z nich jest zasiedlone przez jerzyki.