Rozważania nad uznaniem Ślązaków jako mniejszości etnicznej i gwary śląskiej jako języka regionalnego

Rozważania nad uznaniem Ślązaków jako mniejszości etnicznej i gwary śląskiej jako języka regionalnego

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Opolu, kandydaci startujący w wyborach do Sejmu z listy Trzeciej Drogi, reprezentujący Polskę 2050, postulowali o przyznanie statusu mniejszości etnicznej dla Ślązaków oraz uznaniu gwary śląskiej za język regionalny.

Adam Gomoła, pierwszy na liście kandydatów Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu, przedstawił podczas środowej konferencji prasowej stanowisko swojej partii w sprawie osób identyfikujących się jako Ślązacy. Wskazał, że liczba osób określających się jako Ślązacy przekracza pół miliona, jednak ich tożsamość etniczna nie była uwzględniona w ostatnim spisie powszechnym. Gomoła wspomniał również wcześniejsze oskarżenia dotyczące rzekomego ukrytego sojuszu Ślązaków z Niemcami oraz zapowiedzi posła PiS Waldemara Andzela z czerwca dotyczące rozmieszczenia wojsk obrony terytorialnej na Śląsku w ramach ochrony Polski przed separatyzmem śląskim.

Gomoła podkreślił, że Górny Śląsk przez wiele pokoleń był miejscem, gdzie koegzystowały różne kultury i narodowości. Przypomniał, jak ta wielokulturowość nie była akceptowana przez wielu polityków, w tym Bismarcka i jego „Kulturkampf”.

Na konferencji Mateusz Stróżyk przedstawił z kolei postulaty partii dotyczące uznania gwary śląskiej jako języka regionalnego. Wspomniał o kilkuset tysiącach podpisów zebranych kilka lat temu przez mieszkańców śląska, domagających się tego uznania, które jednak nie przyniosło rezultatów. Stróżyk zauważył również, że coraz mniej dzieci posługuje się gwarą śląską i wezwał do szybkiego podjęcia działań w celu jej ochrony.

Według Gomoły, przyznanie statusu mniejszości etnicznej Ślązakom, na równi z Kaszubami czy Łemkami, pozwoliłoby na wsparcie działań na rzecz zachowania świadomości etnicznej i kulturowej tej grupy przez państwo.