„Spotkania z Architekturą Opola” – druga edycja pleneru rysunkowo-malarskiego

„Spotkania z Architekturą Opola” – druga edycja pleneru rysunkowo-malarskiego

Pierwsze tchnienie życia w drugą edycję pleneru rysunkowo-malarskiego „Spotkania z Architekturą Opola” wniosło unikatowe zarysowanie miejskiej architektury Opola, które stało się inspiracją dla uczestników. Głównym tematem tego artystycznego spotkania były elementy miejskiego krajobrazu, codzienne życie mieszkańców, a także koloryt samego miasta.

Plener zgromadził artystów i architektów z całej Polski, którzy swoje prace tworzyli głównie wykorzystując techniki akwareli oraz akrylu. Twórczość uczestników koncentrowała się na najistotniejszych aspektach architektury i miejskiego krajobrazu, takich jak relacja pomiędzy budynkiem a otoczeniem, znaczenie zieleni, kwestie kompozycji czy gra światła i koloru. Kluczową rolę w organizacji pleneru odegrał inicjator i kurator wydarzenia, Zbigniew Bomersbach – artysta-plastyk i architekt. Dzieła powstałe podczas pleneru zostaną wyeksponowane na wystawach poplenerowych, po czym staną się elementem wystroju hoteli De Silva i Mercure w Opolu, które były głównymi sponsorami artystycznego wydarzenia.

W ramach sierpniowego pleneru odbyły się także otwarte dla wszystkich mieszkańców warsztaty rysunkowe pod nazwą „Szkicowanie Opola”. Prowadzoną przez doświadczonego Krzysztofa Ludwina – byłego profesora na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej – inicjatywę ochoczo wsparła lokalna młodzież oraz uczestnicy pleneru. Wszyscy zaangażowani w warsztaty mieli okazję przemieszczać się po ustalonej trasie i szkicować różne fragmenty miasta. Wydział Promocji Urzędu Miasta Opola zadbał o to, aby na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątki. Dwie najlepsze prace zostały dodatkowo nagrodzone przez Ramiarnię K-Art Design z Opola.

Plener zakończył się 11 sierpnia wernisażem w Hotelu De Silva. Ekspozycję prac można odwiedzić do 30 sierpnia w holu głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.