Tablica upamiętniająca Walentego Biasa na ścianie banku

Tablica upamiętniająca Walentego Biasa na ścianie banku

Tablica upamiętniająca Walentego Biasa od teraz znajduje się na ścianie banku

Tablica upamiętniająca Walentego Biasa pojawiła się w czwartek na ścianie Banku Rolników w Opolu. Bias był działaczem polonijnym, aktywnym w Niemczech. Osobiście uczestniczył w powstaniach śląskich oraz był jednym z założycieli Banku Rolników, który powstał w 1911 roku.

Uznanie dla całej aktywności Biasa

Uznanie dla działalności Walentego Biasa wyraził Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. Wspomniał, że jego działalność była bardzo ważna dla żywiołu polskiego, jaki istniał na terenach objętych ścisłą germanizacją. Bias zajmował się między innymi promowaniem rozwoju organizacji polonijnych, a także opowiedział się po stronie Polskiej w powstaniach śląskich i plebiscycie.

Kim był Walenty Bias?

Walenty Bias pochodzi ze Szczepanowic, które dzisiaj są dzielnicą Opola. Urodził się w 1896 roku i przez znaczną część swojego życia angażował się w sprawy polonijne na Górnym Śląsku. Jak się możemy domyślić, niemieckie władze nie za bardzo go lubiły, dlatego wielokrotnie był ofiarą prześladować. Podejrzewano go nawet o wysadzenie mostu.

Pamiętamy z historii, że Śląsk w czasach zaborów był pod panowaniem Niemców. Wszystkie więc przejawy patriotyzmu na tych ziemiach były ścigane i ostro karane. Napięte nastroje doprowadziły jednak to trzech poważnych działań zbrojnych, które dziś określamy jako powstania śląskie. Były one poniekąd reakcją na tworzący się po pierwszej wojnie światowej nowy ład. Po powstaniu Drugiej Rzeczpospolitej Polskiej Śląsk nadal znajdował się na terenie państwa niemieckiego. Ludność polska z tego regionu nie chciała być obywatelami niemieckimi, więc zrobili wszystko, co było w ich mocy, aby zmienić ten stan rzeczy. Udało im się wywalczyć odłączenie od Niemiec i 1922 roku część Śląska znów należała do Polski.