Zachowanie stabilności na rynku pracy w woj. opolskim mimo trudności gospodarczych

Zachowanie stabilności na rynku pracy w woj. opolskim mimo trudności gospodarczych

W świetle najnowszych danych, w województwie opolskim stopa bezrobocia utrzymuje się niezmiennie na poziomie 6 procent. To porównywalny wskaźnik do historycznego minimum, które obserwowaliśmy w 2019 roku. Takie informacje przekazał dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Opolu, Maciej Kalski.

Maciej Kalski z WUP w Opolu podzielił się spostrzeżeniami na temat stabilności sytuacji na lokalnym rynku pracy. Mimo perturbacji gospodarczych i innych wyzwań takich jak wzrost kosztów produkcji czy inflacja, rynek pracy w regionie opolskim nie doświadczył drastycznych zmian. Analizując dane z czerwca 2023 i porównując je z tymi spodziewanymi z czerwca 2022, stopa bezrobocia spadła o zaledwie 0,1 punktu procentowego. Obecnie utrzymuje się na poziomie 6 procent, co przywołuje wspomnienia o rekordowym niskim poziomie bezrobocia z 2019 roku, kiedy to liczba osób bez pracy po raz pierwszy osiągnęła wartość poniżej 20 tysięcy – informuje Kalski.

Dyrektor WUP zauważa również trend odchodzenia od bezrobocia wśród osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Z jednej strony są to osoby, które podejmują zatrudnienie w różnych firmach, a z drugiej – korzystają aktywnie z ofert aktywizujących, na przykład w ramach projektów unijnych.

„Aktualnie w naszym województwie dominuje rynek pracownika, mimo że ofert pracy od pracodawców nie jest specjalnie wiele. Najbardziej poszukiwani są pracownicy przypisani do sektora usług, budownictwa i produkcji, a także przedstawiciele zawodów medycznych” – wymienia Kalski.