Zapoczątkowanie remontu ulicy Wrocławskiej w Opolu – start zaplanowany na wtorek

Zapoczątkowanie remontu ulicy Wrocławskiej w Opolu – start zaplanowany na wtorek

Z dniem 11 czerwca, który przypada na wtorek, przystępuje się do realizacji prac remontowych na opolskiej arterii komunikacyjnej o nazwie Wrocławska. Działania te rozpoczną się już z porannych godzin.

Pierwsza faza działań remontowych będzie skupiać się w okolicach wyspy podziału, która znajduje się niedaleko stacji benzynowej Shell, położonej przy tej samej ulicy. Na potrzeby prowadzenia prac, lewy pas ruchu na terenie ulicy Wrocławskiej, kierujący w stronę serca miasta, zostanie wyłączony z eksploatacji.

W celu zapewnienia płynności ruchu, proces zamykania tego pasa drogowego rozpocznie się jeszcze przed miejscem skrzyżowania z ulicami Partyzancką i Domańskiego. Wszystko to na wysokości kościoła św. Michała, zgodnie z informacją przekazaną przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu.

Planuje się, że ten etap prac potrwa mniej więcej 2 tygodnie. Natomiast czas trwania pełnego procesu remontu oszacowany jest na około 3 miesiące. Ciekawostką jest fakt, że ulica Wrocławska, poddana będzie renowacji na odcinku 4 km. Jej początek znajduje się przy skrzyżowaniu z ulicami Partyzancką i Domańskiego, a koniec na skrzyżowaniu z ulicami Nysy Łużyckiej oraz Niemodlińską.