Zbigniew Bomersbach objął stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zbigniew Bomersbach objął stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Jak informowaliśmy w zeszłym tygodniu, planowane jest oficjalne odwołanie Moniki Ożóg ze stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie, potwierdzamy, że na tym kluczowym dla naszego regionu stanowisku nastąpiła zmiana. Zbigniew Bomersbach to nowy konserwator zabytków.

Do tej pory, Zbigniew Bomersbach spełniał rolę architekta miejskiego w ratuszu opolskim. Decyzja o zmianie na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapadła podczas dzisiejszego oficjalnego powołania.

Podczas ceremonii wręczenia aktu powołania, Zbigniew Bomersbach wyraził swoje ambicje w kierunku tworzenia sprzyjającego środowiska dla tych, którzy są zaangażowani w popularyzowanie i utrzymanie zabytków. Wyraził pragnienie, aby Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków był nie tylko administracyjną instytucją, ale także merytorycznym wsparciem dla wszystkich osób zajmujących się zabytkami.

Należy przypomnieć, że Wojewódzki Konserwator Zabytków jest odpowiedzialny za ochronę i konserwację zabytków na danym obszarze województwa. Jego głównymi obowiązkami jest pielęgnacja dziedzictwa kulturowego regionu. Ponadto, wojewódzki konserwator zabytków pełni rolę doradczą i kontrolną w zakresie ochrony zabytków.