Zatwierdzenie budżetu Opola na rok 2024 przez Radę Miasta z poparciem większości radnych

Zatwierdzenie budżetu Opola na rok 2024 przez Radę Miasta z poparciem większości radnych

Kolegium Rady Miasta Opola udzieliło swojego akceptu dla planu budżetowego na 2024 rok. Dwadzieścia osób z grona radnych, w tym członkowie Klubu Radnych pod przewodnictwem Arkadiusza Wiśniewskiego oraz radni z Platformy Obywatelskiej, głosowało za przyjęciem projektu. Tylko trzej radni reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość byli przeciwni. Całkowita kwota opolskiego budżetu na nadchodzący rok wynosi 1 miliard 560 milionów złotych. Dochody są szacowane na poziomie 1 miliard 357 milionów, natomiast wydatki mają osiągnąć wartość 1 miliard 519 milionów złotych. Deficyt budżetowy będzie sięgał aż 162 milionów złotych.

Zgodnie z założeniami, największym obciążeniem dla budżetu pozostaje edukacja, która ma pochłonąć aż 580 milionów złotych. Subwencja oświatowa od państwa tylko w części pokrywa te koszty. Niedobór środków zwiększa się z każdym rokiem i w przyszłym roku w Opolu może osiągnąć rekordowe 212 milionów złotych. W strukturze bieżących wydatków na edukację przypada aż 45,5 procent. Natomiast drugim największym obciążeniem są koszty związane z szeroko pojmowanymi działaniami społecznymi, które mają wynieść 12,4 procent, czyli 159 milionów złotych.

Chociaż budżet na nadchodzący rok jest wyjątkowo trudny, miasto nie rezygnuje z istotnych inwestycji. W roku 2024 planowane jest kontynuowanie budowy stadionu, na co zostanie przeznaczone 41,4 miliona złotych. Na konstrukcję i rozbudowę infrastruktury drogowej miasto planuje przeznaczyć 22,2 miliona złotych. Ponadto mieszkańcy ulicy Górnej mogą spodziewać się jej przebudowy, która będzie kosztować ponad 2 miliony złotych.

Budowa Domu Pomocy Społecznej ma kosztować 20,2 miliona złotych, natomiast utworzenie i finansowanie Branżowego Centrum Umiejętności Przemysłu Motoryzacyjnego to wydatek w wysokości 14,4 miliona złotych. W przyszłym roku powstaną również cztery lekkie hale boiskowe przy ZSP nr 2, ZSZ im. Staszica, LO nr 9 i PSP nr 26 – ich koszt wyniesie blisko 10 milionów złotych. Ponadto planowana jest termomodernizacja PSP nr 29, na którą zostanie przeznaczone 5,5 miliona złotych, a także modernizacja boisk piłkarskich przy ulicach Wandy Rutkiewicz i Bielskiej, które będzie kosztować 3,3 miliona złotych. Przebudowa stawu zamkowego, włącznie z fontanną multimedialną, to koszt kolejne 2,5 miliona złotych.

Na dalsze prace renowacyjne zabytkowego cmentarza przy ulicy Wrocławskiej miasto przeznacza 1,3 miliona złotych. Na modernizację Centrum Kultury przy ulicy Gutenberga zostało zaplanowane 1,7 miliona złotych. W Opolu mają też powstać edukacyjne place zabaw za kwotę 2,5 miliona złotych. Drugi etap programu Elektromobilne Opole, który zakłada wymianę taboru MZK, to wydatek w wysokości 34 milionów złotych. Miasto również dofinansuje remont opolskiej katedry sumą 3,5 miliona złotych.