Zwrot 18 mln zł należnego podatku CIT po kontroli przeprowadzonej przez KAS

Zwrot 18 mln zł należnego podatku CIT po kontroli przeprowadzonej przez KAS

Urzędnicy z opolskiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odzyskali 18 milionów złotych podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), wraz z odsetkami, poprzez realizację kontroli w jednym z podmiotów działających w obrębie globalnej grupy farmaceutycznej. Kontrola została przeprowadzona w polskiej firmie, która jest integralną częścią tej międzynarodowej grupy.

Izba Skarbowa w Opolu udostępniła informacje na ten temat w czwartek, wyjaśniając, że kontrola obejmowała przegląd rozliczenia CIT za lata 2017-2021 w omawianej spółce. Według oceny inspektorów, polska firma dokonywała nadpłat licencyjnych na rzecz udziałowca z Irlandii, bazując na umowie, której warunki były ustalone w sposób nierynkowy. Po kontroli, spółka przyznała się do omyłki i dobrowolnie wpłaciła zaległe 18 milionów złotych CIT, uwzględniając odsetki.

Izba Skarbowa w Opolu podkreśla, iż ten przypadek stanowi jedno z wielu dobrowolnych wpłat, które zostały przeprowadzone na skutek kontroli realizowanych przez Opolski Urząd Celno-Skarbowy. Wcześniej, inny podmiot poddany kontroli przez pracowników opolskiego oddziału KAS, zdecydował się na dobrowolną wpłatę w kwocie 22 milionów złotych. Dzięki tym dwóm operacjom kontrolnym, do budżetu państwa trafiło łącznie 40 milionów złotych.