Centrum Integracji Cudzoziemców: skuteczna pomoc dla imigrantów

Centrum Integracji Cudzoziemców: skuteczna pomoc dla imigrantów

10 marca 2022 roku zainaugurowało swoją działalność Centrum Integracji Cudzoziemców. W ramach przeprowadzonego pilotażu dla instytucji typu CIC, opolskie województwo było jednym z dwóch regionów, które podjęły tę inicjatywę – drugim była Wielkopolska.

Anna Rawska, dyrektor Centrum Integracji Cudzoziemców, zauważyła, iż moment uruchomienia placówki przypadł na okres trudnej sytuacji w Ukrainie. Przyznała jednak, iż nie było to planowane i stanowiło tylko zbieg okoliczności. Zwróciła uwagę, że blisko 93% uczestników centrum pochodzi z Ukrainy, stanowiąc najliczniejszą grupę. Kolejną grupą są Białorusini. Najczęściej osoby te korzystały z porad praktycznych, pomocy w załatwieniu formalności, w tym również tych związanych z kontynuacją leczenia czy procedur operacyjnych. Centrum oferowało wsparcie nawet w tak błahych sprawach jak otwarcie konta bankowego. Prowadzone były również kursy nauki języka polskiego, w tym specjalistycznego – języka medycznego. Ponadto pracownicy CIC przetłumaczyli prawie dwa tysiące stron dokumentów.

Dariusz Rogowicz, akademik i społecznik, zapoczątkował organizowanie zajęć integracyjnych dla dzieci. Celem tych spotkań było umożliwienie wspólnego poznawania się młodym przybyszom ze wschodu i ułatwienie im adaptacji w nowym otoczeniu. Głównym założeniem Rogowicza było to, aby dzieci nie myślały o tragicznej sytuacji w ich ojczyźnie, ale skupiły się na poznawaniu Polski i kontynuowaniu swojego rozwoju i edukacji. Pomimo barier językowych, dzieci z entuzjazmem otworzyły się na siebie nawzajem, komunikując się przez gesty, naukę nowych słów czy używanie języka angielskiego. Jak podkreślił Rogowicz, społeczność lokalna zdobyła wysokie oceny za tolerancję i otwartość.