Poziom bezrobocia w regionie: perspektywy i wyzwania

Poziom bezrobocia w regionie: perspektywy i wyzwania

Aktualna stopa bezrobocia w naszym regionie wynosi 6 procent, utrzymując tendencję do subtelnej redukcji, zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Aktualnie liczba osób poszukujących pracy przekracza 20 tysięcy.

„Zbliżamy się do rekordowo niskiego poziomu bezrobocia notowanego w 2019 roku,” przyznaje Maciej Kalski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. „Na naszym rynku pracy istnieje brak równowagi, co manifestuje się na liście zawodów deficytowych, obejmującej 30-40 pozycji, w tym specjalistyczne stanowiska, pracownicy budowlani oraz personel medyczny.”

Z drugiej strony, przedsiębiorcy również zmierzają się z unikalnym zestawem wyzwań. „Wysokie koszty prowadzenia działalności, szczególnie ceny energii, oraz bieżące koszty operacyjne hamują rozwój działalności,” mówi Kalski. „Przedsiębiorstwa i biznesy cierpią z powodu niepewności dotyczącej przyszłych warunków gospodarczych.”

Pod względem podziału wiekowego, stopa bezrobocia jest niemal równomiernie rozłożona pomiędzy młodszymi i starszymi osobami, co pokazuje, że problem bezrobocia dotyka ludzi niezależnie od ich doświadczenia zawodowego czy wieku.