Decyzja dotycząca kontrowersyjnej budowy trasy średnicowej w Opolu ostatecznie zapadła

Decyzja dotycząca kontrowersyjnej budowy trasy średnicowej w Opolu ostatecznie zapadła

Mieszkańcy Opola od wielu miesięcy z niepokojem obserwowali postępowania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące budowy trasy średnicowej. Kontrowersyjny projekt, który przez długi czas był zawieszony, stanowi jedną z kluczowych inwestycji drogowych w mieście. Dziś (18.10.), po wielu miesiącach oczekiwania, sąd ogłosił swój werdykt.

Przytoczyć należy, że planowanym przebiegiem trasy znajduje się obszar, na którym występuje pomnikowy dąb – cenny składnik lokalnej przyrody i dziedzictwa naturalnego regionu.

Temat budowy trasy średnicowej wywołał wiele emocji wśród mieszkańców Pasieki oraz aktywistów ekologicznych. Obawy o przetrwanie pomnikowego drzewa oraz zachowanie naturalnego ekosystemu tego miejsca doprowadziły do zorganizowania protestu przeciwko tej inwestycji. Stronników ochrony przyrody i środowiska naturalnego zbulwersowało także bliskie sąsiedztwo trasy z zabudowaniami mieszkalnymi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględniając powyższe argumenty, zdecydował o wstrzymaniu inwestycji. Jednak na decyzję sądu wpłynęło zażalenie złożone przez Miejski Zarząd Dróg. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola, poinformował dzisiaj, że sąd uwzględnił argumentację miasta. Oznacza to, że realizacja projektu jest zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i cennych obszarów przyrodniczych.

Prezydent Wiśniewski wyjaśnił: „WSA w Warszawie stwierdził, że decyzja środowiskowa dla trasy średnicowej jest zgodna z prawem. Sąd oddalił wszystkie skargi”.

To jednak nie koniec pozytywnych informacji. Sąd administracyjny nie tylko zaakceptował decyzję środowiskową, ale również szczegółowo przeanalizował proces jej wydania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i stwierdził brak błędów lub nieprawidłowości w procedurze wydawania decyzji.