Jak zostać detektywem? Informatyka śledcza

Jak zostać detektywem? Informatyka śledcza

Praca detektywa to ciągłe stawianie czoła nowym wyzwaniom – bez wątpienia jest to zajęcie niezwykle ekscytujące, zwłaszcza że każda sprawa jest inna i wymaga od detektywa niezwykłej kreatywności, umiejętności łączenia faktów i analitycznego podejścia. Podobnie jest w przypadku informatyki śledczej, której ukończenie pozwoli na podjęcie pracy w organach śledczych, służbach specjalnych czy działach bezpieczeństwa firm.

Detektyw w cyberprzestrzeni

Detektyw-informatyk – tak najlepiej można określić zawód osoby, która w swojej pracy łączy elementy zawodu detektywa z umiejętnościami z zakresu informatyki i cyberbezpieczeństwa. Osoba zajmująca się analizą śledczą wykorzystuje metody i narzędzia informatyczne w celu zbierania, analizy i prezentacji dowodów cyfrowych, które następnie wykorzystywane są w dochodzeniach czy sprawach sądowych. Analitycy śledczy są w stanie przeszukać i zabezpieczyć dane z komputerów i innych urządzeń, a także identyfikować informacje istotne dla śledztwa, wyciągać z nich odpowiednie wnioski czy odzyskiwać dane, które zostały usunięte przez przestępcę.

Tym samym praca informatyka śledczego jest niezwykle istotna, a popyt na usługi takich specjalistów cały czas rośnie. Chętnie zatrudniają ich zarówno służby specjalne czy organy śledcze, jak i działy bezpieczeństwa firm i jednostek sektora finansów publicznych. Osoby z odpowiednim wykształceniem i umiejętnościami mogą również pracować jako audytorzy bezpieczeństwa.

Jak jednak zdobyć wiedzę potrzebną, by pracować w tym zawodzie? Rozwiązaniem mogą być studia podyplomowe.

Informatyka śledcza – studia podyplomowe

Uniwersytet WSB Merito Opole prowadzi studia podyplomowe na kierunku analiza i informatyka śledcza. Oferta jest skierowana m.in. do osób pracujących w działach bezpieczeństwa, prowadzących audyty, ale też tych, które chcą wyspecjalizować się w informatyce śledczej lub uzupełnić posiadaną już wiedzę. Zajęcia mają aktywną, warsztatową formę i są prowadzone przez praktyków, wiedzących jak działają osoby dokonujące przestępstw z wykorzystaniem technologii informatycznych. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji oraz prowadzenia audytów. Oprócz tego będą umieli odzyskiwać dane i znać narzędzia wykorzystywane w cyberprzestępczości. Dzięki temu nawet osoby, które wcześniej nie pracowały jako informatyk śledczy, zyskają szansę na zatrudnienie w tym zawodzie.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY