Końcowe prace przy restrukturyzacji fragmentu ulicy Krapkowickiej

Końcowe prace przy restrukturyzacji fragmentu ulicy Krapkowickiej

Rekonstrukcja części ulicy Krapkowickiej powoli dobiega końca. Wczoraj wykonano jeden z końcowych etapów tej inwestycji, który polegał na położeniu ostatniej warstwy asfaltu na jezdni.

Wczorajsze popołudnie upłynęło pod znakiem układania finalnej warstwy bitumicznej na całym przebudowywanym odcinku drogi, który liczy sobie aż 700 metrów. Prace prowadzone były wzdłuż ulicy Bolkowskiej, kierując się w stronę centralnej części miasta. Podczas trwania robót mogło dojść do pewnych perturbacji w ruchu drogowym oraz utrudnień w dostępie do niektórych nieruchomości, niemniej jednak cały proces przebiegł bez większych problemów.

Aktualnie postawiono asfalt, co oznacza wykonanie ostatnich poważnych zadań w ramach tego projektu. W najbliższej przyszłości pozostanie jedynie niewielkie zadanie związane z namalowaniem poziomych znaków drogowych.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac inwestycyjnych to 29 kwietnia.