Odnowa zabytkowego Parku w Pokoju po sześciu latach prac rewitalizacyjnych

Odnowa zabytkowego Parku w Pokoju po sześciu latach prac rewitalizacyjnych

Znamienity Park w Pokoju, jeden z najobszerniejszych na terenie województwa opolskiego, może się poszczycić bogatą historią, która zaczyna się już w XVIII wieku. Po sześciu latach intensywnych prac rewitalizacyjnych, które objęły przestrzeń aż 20 hektarów parku, miejsce to znowu olśniewa swym pięknem. Sfinansowanie prac odnowy parku było możliwe głównie dzięki wsparciu finansowemu z unijnych funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Podczas prac odtworzono ogród francuski oraz część parku angielskiego, a także poprawiono stan ścieżek oraz oranżerii. Ponadto, zostały odrestaurowane popiersia i pomniki znajdujące się w parku, w tym słynny Śpiący Lew. W ramach projektu powstał również amfiteatr oraz dwa nowe budynki przeznaczone do prowadzenia zajęć edukacyjnych o charakterze ekologicznym i przyrodniczym.

Barbara Zając, wójt gminy Pokój, na uroczystości otwarcia odnowionego parku wyrażała swoje szczęście. – To jest moment pełen radości, bo oddajemy zrewitalizowany obiekt mieszkańcom naszej gminy oraz całego regionu opolskiego jako piękne i ciekawe miejsce – powiedziała. – Zrealizowaliśmy w parku łącznie 11 projektów, z czego 10 zostało sfinansowanych ze środków unijnych, a jeden z funduszy rządowych. Całość inwestycji kosztowała 34 miliony złotych. Zewnętrzne źródła finansowania to 29 milionów, natomiast 5 milionów pochodziło z budżetu naszej gminy. Realizacja tego zadania trwała przez 6 lat – podsumowała.

Marszałek województwa Andrzej Buła zwracał uwagę na fakt, że realizacja tak dużej ilości projektów to ogromny sukces. – Warto pamiętać, że każdy z tych projektów był realizowany we współpracy z innymi partnerami. To była duża i skomplikowana inwestycja, ponieważ musieliśmy uwzględnić zarówno bioróżnorodność, jak i ochronę dziedzictwa zabytkowego. Dodatkowo, projekt musiał być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – mówił. – Uważam, że dzięki temu park nabrał nowego charakteru i jakości. Chciałbym, aby wszyscy umieli zaprosić innych do odwiedzania tego miejsca i cieszenia się jego urokami. Jeżeli dodamy do tego Błękitną Stobrawską Wstęgę jako sieć ścieżek rowerowych, to tworzy się nam tutaj prawdziwy „produkt” turystyczny dla wszystkich mieszkańców Opolszczyzny, ale nie tylko – dodał marszałek.

Hubert Kołodziej, przewodniczący stowarzyszenia Pokój oraz radny województwa opolskiego, wyraził swoją radość z faktu, że przełom w historii parku dokonało dwoje liderów – gminny wójt oraz regionalny marszałek. – Mamy za sobą ponad 70 lat po wojnie i przez te dziesięciolecia park niestety popadał w ruinę – mówił. – Park na 193 hektarach to wspaniałe dziedzictwo nie tylko naszej krainy, ale również całej Europy. Na szczęście nastąpił istotny przełom, który mam nadzieję, będzie kontynuowany. Znajdujemy się w jedynym miejscu w Europie o nazwie Pokój. Cieszy mnie fakt, że nie tylko turyści z Polski, ale również zagraniczni docierają do tego miejsca – podkreślał Kołodziej.

Ryszard Wilczyński, były wojewoda opolski oraz obecny pełnomocnik programu odnowy wsi opolskiej, z kolei mówił: – Do niedawna o Pokoju mówiłem jako o utraconym raju Würtembergów. Teraz będę o nim mówił jako o miejscu odzyskanym, ponieważ to projekt na taką skalę, że powinien być brany pod uwagę w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Jest to jeden z najpiękniejszych przykładów rewitalizacji zespołów parkowych w Polsce. Sądzę, że dzięki temu projektowi Pokój zaistnieje na mapie Polski jako ogromna atrakcja turystyczna. Ten park będzie napędzał koncepcję stobrawskiej strefy rekreacji, turystyki oraz rehabilitacji – przekonywał Wilczyński.