Konkurs dla społeczników i organizacji pozarządowych w Opolu przechodzi do ósmej edycji

Konkurs dla społeczników i organizacji pozarządowych w Opolu przechodzi do ósmej edycji

Opole jest gotowe na ósmy konkurs, przeznaczony dla lokalnych działaczy społecznych oraz organizacji pozarządowych. Termin zgłoszeń upływa 15 lutego.

Konkurs oferuje dwie kategorie, w których można się zgłosić:
„Lider Społeczny Roku” to kategoria przeznaczona dla osób, które wykazały się wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinie dialogu i współpracy w mieście Opole. „Pożytek Roku” to kategoria dla organizacji pozarządowych, które zrealizowały zadanie publiczne o istotnym znaczeniu dla mieszkańców Opola w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

W obu kategoriach zwycięzcy otrzymują nagrodę pieniężną wynoszącą 6 000 zł, a ich wybór odbywa się przez konkursem. Decyduje odpowiednia Kapituła.

Zgłoszenia mogą nadsyłać instytucje, rady dzielnic, organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkańców Opola liczące co najmniej 10 osób. Należy zauważyć, że radni miasta i członkowie Kapituły nie mogą uczestniczyć w pierwszej z powyższych kategorii.

Jan Całka, w hołdzie któremu nazwano nagrodę, urodził się 11 lipca 1941 roku w Mościskach na terenie dzisiejszej Ukrainy. Wyróżnił się jako działacz związkowy i jeden z liderów „Solidarności” Regionu Opolskiego. W czasach stanu wojennego działał w konspiracji. Został aresztowany 27 kwietnia 1982 roku, a 21 stycznia 1983 roku otrzymał wyrok jednego roku więzienia. Od 1992 roku pracował w Urzędzie Miejskim w Opolu, początkowo jako naczelnik Wydziału Oświaty, od 1997 roku jako zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, od 2012 roku kierował Biurem Organizacji Pozarządowych. W 2012 roku za swoje działania otrzymał „Krzyż Wolności i Solidarności”.

Zmarł 5 kwietnia 2016 roku i został pochowany na Alei Zasłużonych Cmentarza Komunalnego w Opolu.