Tragedia młodych puszczyków: silne wiatry niszczą dom, społeczność apeluje o pomoc

Tragedia młodych puszczyków: silne wiatry niszczą dom, społeczność apeluje o pomoc

Dramatyczna sytuację przeżyły cztery młode puszczyki, które niedawno przyszły na świat. Ich dom, usytuowany w drzewie, został zniszczony przez gwałtowne porywy wiatru, co doprowadziło do jego złamania. W wyniku tego tragicznego wydarzenia jedno z piskląt straciło życie. Pozostałe trzy znalazły się w poważnej sytuacji – jedno z nich doznało złamania kończyny, a wszystkie borykały się z hipotermią. Niestety, pomimo desperackich prób mieszkańca, który je odnalazł, lokalne władze nie udzieliły potrzebnej pomocy.

Mieszkaniec próbujący ratować młode puszczyki skierował prośbę o wsparcie do gminy. Jednak odpowiedź, jaką otrzymał, była daleka od oczekiwanej – służby miały przyjechać tylko po martwe pisklęta, natomiast żywe miały pozostać pod zniszczonym drzewem. Wiedząc, że są one zbyt małe i słabe, aby przetrwać w tak trudnych warunkach samodzielnie bez karmienia przez rodziców, mieszkaniec zwrócił się o pomoc do Fundacji Avi.

Fundacja, we współpracy z weterynarzem, natychmiast podjęła akcję ratunkową. Młodzi puszczyki zostali przewiezieni do ośrodka, gdzie rozpoczęto intensywne leczenie. Pięć dni pełnych niepewności minęło, a stan zdrowia piskląt stopniowo się stabilizował. Złamania i urazy zaczęły goić się, a młode ptaki nabrały sił, niezbędnych do samodzielnego życia.

Cały proces ratowniczy oraz dalsza opieka nad młodymi puszczykami wymagają sporych nakładów finansowych, które Centrum „Avi” pokrywa z darowizn. Dlatego organizacja apeluje do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe. Możliwe jest dokonywanie wpłat na konto: 86 1090 2138 0000 0001 4699 9709, z dopiskiem „Puszczyki”. Dodatkowo, istnieje możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na rzecz Centrum przez FaniMani, wybierając cel szczegółowy: 24834. W ten sposób można pomóc nie tylko trzem uratowanym pisklętom, ale również innym dzikim zwierzętom potrzebującym pomocy.