172. Batalion Lekkiej Piechoty organizuje rekrutację w Opolu

172. Batalion Lekkiej Piechoty organizuje rekrutację w Opolu

Ministerstwo Obrony Narodowej stara się zachęcić obywateli, aby wstąpili do wojska. Pojawiły się także programy, mające umożliwić włączenie do armii bez konieczności zrezygnowania z aktywności zawodowej.

Dopiero co powstała zupełnie nowa formacja. Mowa o 172. Batalionie Lekkiej Piechoty w Opolu, która od teraz funkcjonować będzie w strukturach 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Dowódca nowego batalionu przedstawił się publicznie podczas oficjalnego spotkania.

Kto zostanie dowódcą 172. Batalionu Lekkiej Piechoty?

Dowódca wspomnianego oddziału został Cezary Gabryszak, który pełni służbę wojskową ze stopniem podpułkownika. Jak poinformował, 13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej już rozpoczęła rekrutowanie nowych żołnierzy.

Podpułkownik Cezary Gabryszak poinformował o rozpoczęciu rekrutacji na żołnierzy zawodowych. Dowódca pochwalił się również pozyskaniem infrastruktury koszarowej, z której będą korzystali członkowie bataliony.

Czym zajmują się Wojska Obrony Terytorialnej?

Czym tak naprawdę zajmuje się WOT? Do obowiązków tych oddziałów należy wspieranie i chronienie lokalnych społeczności. Również w czasie pokoju. W końcu pamiętamy, że to właśnie żołnierze WOT-u angażowali się w walkę ze skutkami pandemii.

Jedną z kluczowych misji jest przeciwdziałanie klęskom żywiołowym. Możemy się więc spodziewać żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej podczas takich kryzysów jak na przykład powódź. Szkoli się ich również do udzielania pierwszej pomocy i innych przeprowadzania innych akcji ratowniczych.

A co jeśli wybuchnie wojna?

A co jeżeli w naszym kraju wybuchnie wojna? Czy wtedy Wojska Obrony Terytorialnej będą się angażować czynnie w konflikt zbrojnych? Odpowiedź brzmi: tak. Żołnierze ci są szkoleni nie tylko do działań w czasie pokoju ale również wojny.

Patrząc więc na dużą liczbę kandydatów, możemy się czuć trochę spokojniejsi. Zdecydowanie będzie miał kto nas bronić przed wrogiem. Jeśli oczywiście taka kryzysowa sytuacja się pojawi.

Przeczytaj także o problemach mieszkańców TBS-ów.