Nowe perspektywy dla opolskiego laboratorium badającego urazy stawu skokowego

Nowe perspektywy dla opolskiego laboratorium badającego urazy stawu skokowego

Politechnika Opolska jest dumna z posiadania jedynego w Europie laboratorium badającego urazy stawu skokowego, które funkcjonuje przy Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Władze uczelni mają ambitne plany odnośnie rozwoju placówki i chcą, aby przyszłość przyniosła jej szerokie otwarcie na osoby niewchodzące w skład społeczności akademickiej.

Pragnienie uczynienia laboratorium bardziej dostępnym dla społeczeństwa jest jednym z priorytetowych zadań, jakie politechnika zamierza podjąć. Placówka ta jest pierwszym tego typu miejscem w Europie – drugie znajduje się w Stanach Zjednoczonych – które specjalizuje się w badaniu skutków najczęściej spotykanych urazów. Rektor Politechniki Opolskiej, prof. Marcin Lorenc, wyraził chęć poszerzenia profilu działalności laboratorium o aspekty związane z profilaktyką sportowców oraz mieszkańców Opola.

Prof. Lorenc zwrócił uwagę na istotność problemu powtarzających się skręceń, które ograniczają możliwości podejmowania aktywności fizycznej i zawodowej. Dla osób uprawiających sport mogą one nawet prowadzić do przedwczesnego zakończenia kariery. Nie są to jedyne konsekwencje – urazy te wpływają także na jakość codziennej aktywności. Problem ten posiada również wymiar społeczny i ekonomiczny, gdyż wiąże się ze znacznymi kosztami opieki zdrowotnej oraz absencji, na przykład w szkole, podczas treningów czy w pracy.