Politechnika Opolska zdobywa fundusze na umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Politechnika Opolska zdobywa fundusze na umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Anna Kułynycz, rzeczniczka prasowa Politechniki Opolskiej, przekazała PAP informację o przyznaniu uczelni środków finansowych w ramach realizacji programu STER NAWA. Program ten ma na celu promowanie międzynarodowego charakteru szkół doktorskich. Środki te zostaną przeznaczone na organizację ekskluzywnych warsztatów, zapewnienie dodatkowych stypendiów oraz możliwość odbycia staży zagranicznych trwających kilka tygodni.

Jak tłumaczy Anna Pieloch, będąca na czele Działu Nauki Politechniki Opolskiej, głównym założeniem projektu jest rozwijanie międzynarodowego profilu szkoły doktorskiej. To oznacza zarówno globalizację procesu edukacyjnego i badawczego, jak i przyciąganie naukowców z różnych części świata. Chodzi tu nie tylko o młodych adeptów nauki, którzy będą zdobywać stopień doktora na opolskiej politechnice, ale także o doświadczonych specjalistów z imponującym dorobkiem, którzy będą pełnili rolę promotorów dla naszych słuchaczy – dodaje Pieloch.

Również w ramach projektu przewidziano możliwość odbycia zagranicznych staży przez doktorantów. Będą one trwały miesiąc w krajach należących do OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz dwa miesiące poza obszarem OECD.

Obecnie na Politechnice Opolskiej w szkole doktorskiej studiuje setka osób, a 33 z nich to doktoranci realizujący doktoraty wdrożeniowe. Od bieżącego roku akademickiego, szkoła doktorska oferuje edukację w dziesięciu różnych dyscyplinach naukowych.