Szkoła letnia „Spotlight” właśnie się zakończyła

Szkoła letnia „Spotlight” właśnie się zakończyła

Studenci oraz doktoranci z siedmiu różnych krajów przybyli do Polski, aby pokręcić się trochę po opolskich ulicach z kamerami. Celem było wzmocnienie kompetencji audiowizualnych. Miało im to pomóc w stosowaniu metody badawczej a także w upowszechnianiu rezultatów swojej pracy naukowych.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele różnych dyscyplin, między innymi sztuki i nauk społecznych. Wspólnie stworzyli krótkie etiudy audiowizualne, w czym pomogli im mieszkańcy Opola a także eksperci z lokalnych instytucji.

Mieszkańcy miasta mogli się podzielić swoją wiedzą o Opolu poprzez zdjęcia i materiały wideo. Studenci wykorzystali je do stworzenia swoich materiałów wideo, które później zaprezentowali w Kinie Meduza.

Oprócz samego pokazu filmowego zorganizowano rozmowy z twórcami filmów dokumentalnych i wykładowcami. Wydarzenie było oczywiście otwarte dla wszystkich.

Studenci zza granicy w Polsce

Widok studentów zza granicy nikogo już nie dziwi. Polska jest jednym z najbardziej otwartych krajów, jak chodzi o gościnność wobec żaków z różnych części świata. Studenci również chwalą nasze uniwersytety oraz doświadczenia, jakie na nich zdobyli.

Dla młodych ludzi wyjazd za granicę to nie tylko nauka. Podczas międzynarodowych projektów i wymian studenckich mogą poznać wiele ciekawych ludzi. Pozwala im to na poszerzenie swoich horyzontów oraz nauczenie się wielu nowych rzeczy.

Międzynarodowe szanse dla studentów

Wyjazdy za granice są dzisiaj dużo łatwiejsze niż kiedyś. Dotyczy to nie tylko cen, ale i wielu możliwości. Najłatwiej chyba mają właśnie studenci. Dzięki takim programom jak Erasmus+ mogą odwiedzać inne kraje i zostawać tam na studia.

Aby wyjechać za granicę w ramach tego programu, trzeba niestety spełnić kilku wymogów. Po pierwsze, student mu

Zagraniczni studenci a szok kulturowy

Gdy przyjeżdżamy do obcego miejsca, jesteśmy narażeni na tzw. szok kulturowy. Oznacza to obcowanie z warunkami, które są nam zupełnie obce. Wywierają one na nas bardzo silne wrażenie i nie zawsze jest ono pozytywne.

Bardzo często szok kulturowy wiąże się z różnicami w tradycji. Np. te związane z różnicami płciowymi. W jednym kraju otwieranie drzwi kobiecie może się wydawać czymś normalnym, a w drugim będzie zbudzał podejrzenia i zaciekawienie.

To samo jest z przepisami ruchu drogowego. Różnią się nie one trochę między poszczególnymi państwami, mimo że samochody mamy te same. Jedynie strona, po której znajduje się kierownica, może się różnić.

Poza tym zaskoczyć może różnica w mentalności. Studenci to osoby młode, więc nie miały jeszcze okazji poznać wielu ludzi w swoim życiu. Są przyzwyczajeni do pewnych schematów. Dlatego bardzo zaskakujące może być dla nich zobaczenie, jak bardzo różnią się od nich osoby z innych krajów.